Huurvoorwaarden

Inschrijving voor deelname aan de Pokéview pokémon beurzen geschiedt online via een e-mail naar pokeviewbeurzen@gmail.com met daarin uw NAW gegevens, hoeveel tafels u wenst te huren en of u stoelen en/of een stroomaansluiting nodig heeft.

Als uw inschrijving wordt geaccepteerd, krijgt u een betaalverzoek. Na betaling is uw reservering definitief.

Fake Pokémon kaarten/producten zijn niet toegestaan

Zonder vooraf verkregen toestemming van ons, is het niet toegestaan om de tafel met meer dan 2 personen te bemannen gedurende de beursuren.

Aanmeldingen voor verkooptafels kunnen geweigerd worden als er reeds genoeg aanbod is. Als dat het geval is ontvangt de aanvrager binnen een week na inschrijving bericht dat deze op de wachtlijst geplaatst is.

Pokeview kan zonder opgave van reden(en) een inschrijving weigeren.


Indien de deelnemer na betaling besluit om niet aanwezig te zijn op de beursdag en dit minimaal 4 weken voor aanvang van de beurs aangeeft, dan krijgt de deelnemer 50% van de tafelhuur geretourneerd.

Annuleert de deelnemer na 4 weken voor aanvang van de beurs, dan is de gehele standhuur verschuldigd.

Indien u zonder annulering niet op de beurs komt, dan blijft de gehele standhuur verschuldigd.

In veel locaties is het verboden huisdieren mee te nemen.

Nooduitgangen mogen alleen in geval van nood geopend worden.


Pokeview heeft het recht producten die volgens hen niet thuis horen op de beurs te weigeren of te verwijderen.

Deelnemers zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door of namens hen ingebrachte goederen/artikelen. Deelname aan de beurs is geheel voor uw eigen risico. Pokeview aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid. Ook niet 's nachts. U dient uw goederen voldoende te verzekeren.


Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor beschadigingen van welke aard dan ook, door of vanwege de deelnemer veroorzaakt tijdens de duur van de beurs en gedurende de opbouw- en afbouwperiode.

Pokeview heeft te allen tijde het recht om reserveringen te ontbinden.

Pokeview kan voor mogelijke materiële en/of immateriële schade ten gevolge van uw verblijf binnen de lokatie, waar de beurs plaatsvindt, niet aansprakelijk gesteld worden.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Pokeview.